کلاس اساتید روز رزومه
آواز ایرانی علی مومنیان شنبه ،چهارشنبه مشاهده
آواز پاپ سینا موسوی سه شنبه مشاهده
هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده
آواز پاپ غربی هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده