02634214333

کلاسهای آموزشی آموزشگاه موسیقی آوادیس کرج

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

 

تنبک، کاخن، داربوکا: صادق حسین پور

 


 

ویلن و ویلن آلتو: کیوان دباغی

 


 

آواز ایرانی: علی مومنیان

 


 

پیانو: مالک عدل

 


 

نی: محمدحسن علیخانی

 


 

موسیقی کودک یا ارف: فریماه آموزگار

 


 

گیتار پاپ و گیتار کلاسیکوحید عصاری

ویلن و ویلن آلتو: کیوان دباغی

 


 

آواز پاپ، کیبورد، پیانو، آهنگسازی: هانی رجبی

 


 

درامز و هنگ درام: آشور مرادیان

 


 

کمانچه: وحید سلیمانی نژاد

 


 

صداسازی، آواز، موسیقی تلفیقی تصنیف 

خوانی: علیرضا برنجیان

 


 

گیتار کلاسیک و پاپ: وحید عصاری

 

 

ویلنسل: کوروش کشاورز

 


 

سنتور: وصال صالحیان

 


 

قانون: امیرحسین مختاری

 


 

گیتار پاپ، گیتارالکتریک، گیتار
کلاسیک، گیتار آگوستیک:
 امیر احمدی

 


 

درامز و هنگ درام: آشور مرادیان

 


 

تار و سه تار: هامان منصوری

 

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

آموزش موسیقی در کرج

 

گیتار: محمد صادق فرزانه

 


 

پیانو: مالک عدل

 


 

گیتار: فراز نصیری

 


 

سنتور: وصال صالحیان

 


 

فلوت و هارمونیکا: رویا افسری

 


 

قانون: امیرحسین مختاری

 


 

 موسیقی کودک یا ارفمنا سیمیاری

 

آواز ایرانی: علی مومنیان

 


 

پیانو: میلاد آذری

 


 

تار و سه تار: حمیدرضا جوان

 


 

گیتار پاپ، گیتارالکتریک، گیتار کلاسیک، گیتار آگوستیک: امیر احمدی

 


 

گیتار کلاسیک و گیتار پاپ: بهمن قزوانی

 


 

ویلن و ویلن آلتو: کیوان دباغی

 


 

تمبک: مرتضی مومنیان

 


 

آواز پاپ و صداسازی: پوریا عنایت خانی

گیتار پاپ، گیتارالکتریک، گیتار کلاسیک، گیتار آگوستیک: امیر احمدی

 


 

ویلن و ویلن آلتو: کیوان دباغی

 


 

پیانو: یاسر عدل

 


 

 ساکسیفون و کلارینت: میلاد صابرفخر

 


 

موسیقی کودک، کاخن و دف:ثریا حسین پور

 


 

 سنتور: وصال صالحیان

 


 

تمبک کودکان: ثریاحسین پور

Call Now Buttonتماس با آموزشگاه موسیقی آوادیس