کلاس اساتید روز رزومه
آهنگسازی با نرم افزار هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده
آهنگسازی هارمونی محمدرضا صفوی دوشنبه،پنجشنبه مشاهده
آهنگسازی-هارمونی کنترپوان الیاس دژآهنگ پنج شنبه مشاهده