کلاس ایرانی

کلاس اساتید روز رزومه
تار و سه تار حمیدرضا جوان چهارشنبه مشاهده
هامان منصوری دوشنبه مشاهده
کمانچه حامد خدامی دوشنبه مشاهده
تنبک مرتضی مومنیان چهارشنبه مشاهده
پیمان صحیحی شنبه مشاهده
حامد خدامی یکشنبه مشاهده
دف پیمان صحیحی شنبه مشاهده
حامد خدامی یکشنبه مشاهده
سنتور
امین صادقیان یکشنبه،چهارشنبه مشاهده
وصال صالحیان دوشنبه،سه شنبه مشاهده
تنبور الیاس دژآهنگ پنج شنبه مشاهده
نی محمد حسن علیخانی یکشنبه مشاهده
قانون
امیرحسین مختاری دوشنبه،سه شنبه مشاهده
برای ارسال نظر کلیک کنید