گروه کوبه ای آوادیس به سرپرستی مرتضی مومنیان

ارکستر گیتار کلاسیک
ارکستر گیتار کلاسیک به سرپرستی امیر احمدی
آگوست 22, 2018
ارکستر ملی آموزشگاه آوادیس کرج
ارکستر ملی آوادیس به سرپرستی امین صادقیان
آگوست 23, 2018
گروه کوبه ای آوادیس

گروه کوبه ای آوادیس

گروه کوبه ای آوادیس به سرپرستی مرتضی مومنیان:

1- مریم فلاح

2- الهام پیشگاهی

3-ملیکا دهقانی

4- محمد عباسی

آموزشگاه موسیقی آوادیس کرج