02634214333
لیست مطالب
درباره-ساز-سرنا-برترین-اساتید-آموزش-سرنا-در-کرج

درباره ساز سرنا برترین اساتید آموزش سرنا در کرج

درباره ساز سرنا برترین اساتید آموزش سرنا در کرج سرنا شکل تغییر یافته "سورنای" است. "سور" معنی شادی و میهمانی و جشن می دهد و "نای" هم یک عنوان کلی برای سازهای بادی ایران بوده است. از دیر باز سازهای ...