02634214333
لیست مطالب
درباره-ساز-کرنا-برترین-اساتید-آموزش-کرنا-در-کرج

درباره ساز کرنا برترین اساتید آموزش کرنا در کرج

درباره ساز کرنا برترین اساتید آموزش کرنا در کرج کرنا به فتح کاف یکی از کهن ترین سازهای بادی ایران است که در خانواده سازهای بادی قمیش دار دسته بندی می‌شود. کرنا سازی است قدیمی و تاریخی که در استانهای ...