02634214333
لیست مطالب
پیانو-و-زندگینامه-ریچارد-کلایدرمن

پیانو و زندگینامه ریچارد کلایدرمن

پیانو و زندگینامه ریچارد کلایدرمن پیانو و زندگینامه ریچارد کلایدرمن: ریچارد کلایدرمن یکی از نوازندگان معروف پیانو در فرانسه میباشد وی از سن پنج سالگی پیانو زدن را از پدر خویش که معلم پیانو بود فراگرفت ، و پدرش کمک ...