02634214333
لیست مطالب
درباره-ساز-گورگه-برترین-اساتید-آموزش-گورگه-در-کرج

درباره ساز گورگه برترین اساتید آموزش گورگه در کرج

درباره سازگورگه برترین اساتید آموزش گورگه در کرج شکل خارجی ساز شبیه به سطل یا گلدان و از جنس فلز است.  روی آن را پوست کشیده اند و در نوع شهری شده ساز، آن را بر روی سه پایه محکم ...