02634214333
لیست مطالب
دوره-ارف-آموزشگاه-آوادیس-در-کرج

دوره ارف آموزشگاه آوادیس در کرج

دوره ارف آموزشگاه آوادیس در کرج -از موثرترین روش های آموزش موسیقی کودکان و آشنایی اولیه کودک با فضای موسیقی و ساز، آموزش دوره ی اُرف به کودک است. در مطلب پیش رو که از طرف آوادیس ( آموزش موسیقی ...