02634214333
لیست مطالب
سلفژ-در-موسیقی-چیست

سلفژ در موسیقی چیست

سلفژ در موسیقی چیست ?سلفژ در موسیقی چیست؟? ?سلفژ (به فرانسوی: Solfège) در موسیقی، تکنیکی آموزشی برای آواز خوانی است که در آن هر نت میزان با سیلاب خاصی که سیلاب سلفژ ( یا سلافا سیلاب) نامیده می‌شود،خوانده می‌شوند. هفت ...