کلاسهای کلاسیک

 

کلاس اساتید روز رزومه
درامز آشور ظفر مرادیان دوشنبه مشاهده
پرکاشن امين قاسمي شنبه مشاهده
داربوکا صادق حسین پور پنجشنبه مشاهده
تمپو جنوبی صادق حسین پور پنجشنبه مشاهده
تنبک مرتضی مومنیان چهارشنبه مشاهده
تنبک پیمان صحیحی شنبه مشاهده
دف پیمان صحیحی شنبه مشاهده
دف حامد خدامی یکشنبه مشاهده
هنگ درام آشور ظفر مرادیان یکشنبه،دوشنبه مشاهده