02634214333

کلاس کلاسیک

کلاسهای کلاسیک

 

کلاساساتیدروزرزومه
پیانو
مالک عدلشنبه، سه شنبهمشاهده
آرش دادخواهیکشنبه ، چهارشنبهمشاهده
هانی رجبیشنبه،یکشنبهمشاهده
محمدرضا صفویدوشنبه،پنجشنبهمشاهده
ویلن و ویولا
کیوان دباغییکشنبه،چهارشنبه،پنجشنبهمشاهده
گیتارامیر احمدیدوشنبه،چهارشنبه، پنجشنبهمشاهده
محمد صادق فرزانهسه شنبهمشاهده
محمدرضا سیدیشنبهمشاهده
مهران وطن دوستشنبه،یکشنبهمشاهده
امیراحمدی
گیتار الکتریکدوشنبه،چهارشنبه، پنجشنبهمشاهده
محمد صادق فرزانهسه شنبهمشاهده
محمد رضا سیدیشنبه هامشاهده
گیتار باسمحمدصادق فرزانهسه شنبهمشاهده
درامزآشور ظفر مرادیاندوشنبهمشاهده
ویلنسلهنگامه حسینیشنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،پنجشنبهمشاهده
کیبوردهانی رجبیشنبه،یکشنبهمشاهده
هارمونیکا(سازدهنی)الیاس دژآهنگپنجشنبهمشاهده
زویا افسریپنجشنبهمشاهده
کنترباسمحمد صادق فرزانهسه شنبهمشاهده
فلوتزویا افسریپنجشنبهمشاهده
پرکاشنامين قاسميشنبهمشاهده
هنگ درامآشور ظفر مرادیانیکشنبه،دوشنبهمشاهده

 

Call Now Buttonتماس با آموزشگاه موسیقی آوادیس