کلاسهای کلاسیک

 

کلاس اساتید روز رزومه
پیانو
مالک عدل شنبه، سه شنبه مشاهده
آرش دادخواه یکشنبه ، چهارشنبه مشاهده
هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده
محمدرضا صفوی دوشنبه،پنجشنبه مشاهده
ویلن و ویولا
کیوان دباغی یکشنبه،چهارشنبه،پنجشنبه مشاهده
فرزان زاهدمنش شنبه مشاهده
گیتار امیر احمدی چهارشنبه، پنجشنبه مشاهده
محمد صادق فرزانه سه شنبه مشاهده
مهران وطن دوست شنبه،یکشنبه مشاهده
سینا موسوی سه شنبه مشاهده
امیراحمدی
گیتار الکتریک چهارشنبه، پنجشنبه مشاهده
سینا موسوی سه شنبه مشاهده
محمد صادق فرزانه سه شنبه مشاهده
گیتار باس محمدصادق فرزانه سه شنبه مشاهده
درامز آشور ظفر مرادیان دوشنبه مشاهده
ویلنسل هنگامه حسینی شنبه،یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،پنجشنبه مشاهده
کیبورد هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده
هارمونیکا(سازدهنی) الیاس دژآهنگ پنجشنبه مشاهده
زویا افسری پنجشنبه مشاهده
کنترباس محمد صادق فرزانه سه شنبه مشاهده
فلوت زویا افسری پنجشنبه مشاهده
هنگ درام امین صادقیان یکشنبه،چهارشنبه مشاهده