ژانویه 24, 2020
فراگیری و آموزش تار و سه تار در کرج

آموزش تار و سه تار در کرج توسط بهترین اساتید

آموزش تار و سه تار در کرج توسط بهترین اساتید و فراگیری در آموزشگاه بسیار بهتر از فراگیری در آموزشگاه میباشد را در ادامه بررسی خواهیم […]
سپتامبر 30, 2017

اساتید آموزشگاه موسیقی آوادیس کرج