دسامبر 8, 2019
آموزشگاه های موسیقی کرج

10 تا از آموزشگاه های موسیقی کرج

10 تا از آموزشگاه های موسیقی کرج ما سعی کرده ایم تا بهترین آموزشگاه ها را معرفی نماییم. در این بخش سعی داریم لیست بهتری آموزشگاه […]
نوامبر 5, 2018
احمدرضا-شکریان-هنرجوی-آواز-پاپ-استاد-هانی-رجبی

احمدرضا شکریان هنرجوی آواز پاپ استاد هانی رجبی

 
نوامبر 5, 2018
میثم نصیر پور هنرجوی آواز پاپ استاد هانی رجبی

مهران نصیرپور هنرجوی آواز پاپ استاد هانی رجبی

نوامبر 5, 2018
میثم-خدابنده-هنرجوی-آواز-پاپ-استاد-هانی-رجبی

میثم خدابنده هنرجوی آواز پاپ استاد هانی رجبی

نوامبر 5, 2018
مهران-نصیرپور-هنرجوی-آواز-پاپ-استاد-هانی-رجبی

مهران نصیرپور هنرجوی آواز پاپ استاد هانی رجبی

نوامبر 5, 2018
محمد-رضا-پیران-هنرجوی-آواز-پاپ-استاد-هانی-رجبی

محمدرضا پیران هنرجوی آواز پاپ استاد هانی رجبی

نوامبر 5, 2018
مهدی-کیا-هنرجوی-آواز-پاپ-استاد-هانی-رجبی

مهدی کیا هنرجوی آواز پاپ استاد هانی رجبی

نوامبر 4, 2018
بردیا-امینی

بردیا امینی در دومین جشنواره موسیقی البرز

نوامبر 4, 2018
هستی-قربانی-پناه

کسب مقام اول هستی قربانی پناه دررشته ویلنسل