02634214333
لیست مطالب
درباره-ساز-بالابان-برترین-اساتید-آموزش-بالابان-در-کرج

درباره ساز بالابان برترین اساتید آموزش بالابان در کرج

درباره ساز بالابان برترین اساتید آموزش بالابان در کرج  بالابان نامي است که آذري ها آن را نامگذاری کرده اند. در زبان ارمني، دودوک خوانده مي شود و در مناطق کردنشين ايران به نام نرمه ناي مي شناسند. اين تفاوت ...
اموزش-دوزله-در-کرج

درباره ساز دوزله برترین اساتید آموزش دوزله در کرج

درباره ساز دوزله برترین اساتید آموزش دوزله در کرج دوزله از سازهای بادی ایرانی است. دوزله سازی محلی و از انواع بادی‌های یک زبانه است. این ساز متشکل است از دو لوله ی مسی(وگاه نئی- یا از جنس پر((دال))یا استخوان ...
درباره-ساز-کرنا-برترین-اساتید-آموزش-کرنا-در-کرج

درباره ساز کرنا برترین اساتید آموزش کرنا در کرج

درباره ساز کرنا برترین اساتید آموزش کرنا در کرج کرنا به فتح کاف یکی از کهن ترین سازهای بادی ایران است که در خانواده سازهای بادی قمیش دار دسته بندی می‌شود. کرنا سازی است قدیمی و تاریخی که در استانهای ...
درباره-ساز-سرنا-برترین-اساتید-آموزش-سرنا-در-کرج

درباره ساز سرنا برترین اساتید آموزش سرنا در کرج

درباره ساز سرنا برترین اساتید آموزش سرنا در کرج سرنا شکل تغییر یافته "سورنای" است. "سور" معنی شادی و میهمانی و جشن می دهد و "نای" هم یک عنوان کلی برای سازهای بادی ایران بوده است. از دیر باز سازهای ...
ney

درباره ساز نی برترین اساتید آموزش نی در کرج

آموزش نی در کرج نی قديمی ترين ساز بادی ايران است که در ايران از انواع مختلف آن استفاده می‌شود. نوعی از نی که کاملترين مي باشد و در موسيقی سنتي ايران به ثبت رسيده و برای آن نت نوشته ...