02634214333
لیست مطالب
درباره-ساز-بالابان-برترین-اساتید-آموزش-بالابان-در-کرج

درباره ساز بالابان برترین اساتید آموزش بالابان در کرج

درباره ساز بالابان برترین اساتید آموزش بالابان در کرج  بالابان نامي است که آذري ها آن را نامگذاری کرده اند. در زبان ارمني، دودوک خوانده مي شود و در مناطق کردنشين ايران به نام نرمه ناي مي شناسند. اين تفاوت ...