02634214333
لیست مطالب
اموزش-دوزله-در-کرج

درباره ساز دوزله برترین اساتید آموزش دوزله در کرج

درباره ساز دوزله برترین اساتید آموزش دوزله در کرج دوزله از سازهای بادی ایرانی است. دوزله سازی محلی و از انواع بادی‌های یک زبانه است. این ساز متشکل است از دو لوله ی مسی(وگاه نئی- یا از جنس پر((دال))یا استخوان ...