جولای 10, 2017
درباره ساز تنبور برترین اساتید آموزش تنبور در کرج

درباره ساز تنبور برترین اساتید آموزش تنبور در کرج

درباره ساز تنبور برترین اساتید آموزش تنبور در کرج تنبور  یکی از سازهای زهی است که در آن سیم‌ها از روی دسته‌ای بلند و کاسه‌ای عبور […]
ژوئن 7, 2017
درباره ساز تنبور برترین اساتید آموزش تنبور در کرج

آموزشگاه آوادیس آموزش ساز تنبور در کرج

آموزشگاه آوادیس آموزش ساز تنبور در کرج آموزشگاه آوادیس آموزش ساز تنبور در کرج: تَنبور یا طَنبور یکی از سازهای زهی است که در آن سیم‌ها […]