02634214333
لیست مطالب
درباره-ساز-نقاره-برترین-اساتید-آموزش-نقاره-در-کرج

درباره ساز نقاره برترین اساتید آموزش نقاره در کرج

درباره ساز نقاره برترین اساتید آموزش نقاره در کرج ساز نقاره یا ناقاره یک نوع ساز می باشد، که در ایام قدیم هنگام جنگ آنرا می نواختند. نقاره انواع مختلفی دارد و در مناطق مختلفی از ایران بکار می رود ...