02634214333
لیست مطالب
آموزش-تمپو-در-کرج

آموزش تمپو در کرج

آموزش تمپو در کرج آموزش تمپو در کرج: سازهای کوبه ای بطور کلی در دودسته وسیع قرار می گیرند : 1.سازهایی که اشاره ای به جنبه های تمی و ساختمانی موسیقی دارند برای مثال تیمپانی یک نمونه ی بارز ازاین ...