02634214333
لیست مطالب
درباره-ساز-طبل-کوچک-برترین-اساتید-در-کرج

درباره ساز طبل کوچک برترین اساتید در کرج

درباره ساز طبل کوچک برترین اساتید در کرج درباره ساز طبل کوچک برترین اساتید در کرج: این ساز از دسته ساز های ضربی به شمار می آ ید . در ظاهر مانند طبل بزرگی است که به اندازه های کوچکتر ...