ارکستر ملی آوادیس به سرپرستی امین صادقیان

گروه کوبه ای آوادیس
گروه کوبه ای آوادیس به سرپرستی مرتضی مومنیان
آگوست 22, 2018
ارکستر ایرانی به سرپرستی استاد حمیدرضا جوان
ارکستر ایرانی به سرپرستی استاد حمیدرضا جوان
آگوست 24, 2018
ارکستر ملی آموزشگاه آوادیس کرج

ارکستر ملی آموزشگاه آوادیس کرج

ارکستر ملی آوادیس به سرپرستی امین صادقیان:

سنتور: محمد علیزاده،مریم مروجی،تینا رضایی
قانون: ستایش موسوی وند
تار: حسین امینی،یلدا اکبری
تنبک: باران عباسی
پیانو: امین جمالی
ویولن1: آرین سلماسی،آتنا معتمدی،پروا معافی
ویولن2:علیرضا امین،دهقان صبا صاحبی،پرند معافی
ویولنسل: مبینا کبیری،هستی قربانی پناه
فلوت: تینا رضایی
هم خوان:غزل صمدیان،یلدا اکبری،باران عباسی
خواننده: مانی صابر

آموزشگاه موسیقی آوادیس کرج