درباره-ساز-دهل-برترین-اساتید-آموزش-دهل-در-کرج
درباره ساز دهل برترین اساتید آموزش دهل در کرج
جولای 12, 2017
اموزش-ساز-دایره-در-کرج
درباره ساز دایره برترین اساتید آموزش دایره در کرج
جولای 13, 2017
درباره-ساز-بالابان-برترین-اساتید-آموزش-بالابان-در-کرج

درباره-ساز-بالابان-برترین-اساتید-آموزش-بالابان-در-کرج

درباره ساز بالابان برترین اساتید آموزش بالابان در کرج

 بالابان نامي است که آذري ها آن را نامگذاری کرده اند.

در زبان ارمني، دودوک خوانده مي شود

و در مناطق کردنشين ايران به نام نرمه ناي مي شناسند.

اين تفاوت نام البته در صدادهي و شخصيت موسيقايي ساز هم خود را نشان مي دهد.

يعني علي رغم شباهت ظاهري هر سه نوع،

به راحتي مي توان نواي دودوک ارمني را با صداي بالابان آذري و نرمه ناي کردي تشخيص داد.

بالابان‌ ، ساز بادي‌ چوبى‌ دو زبانه‌ به‌ شكل‌ استوانه‌ و از خانوادة ناي‌ و سُرنا.

اين‌ ساز را به‌ اختلاف‌ قسمى‌ سرنا و كرنا و شبيه‌ شيپور بزرگ‌ ،

شبيه‌ نى‌لبك‌ با 6 سوراخ‌ انگشتى‌ و يك‌ زبانة 11 سانتى‌متري‌ ،

شبيه‌ سرنا با يك‌ زبانة پهن‌ ، همانند ساز باستانى‌ نَرمه‌ ناي‌ و دوزبانه‌ ،

همچنين‌ سازي‌ با 7 سوراخ‌ انگشتى‌ و يك‌ سوراخ‌ شستى‌

و دو زبانه‌ به‌ درازاي‌ 6 سانتى‌متريا با 8 سوراخ‌ انگشتى‌ و يك‌ سوراخ‌ شستى‌ و زبانه‌دار نوشته‌اند

طول ساز بدون زبانه 32 ودر مجموع 40 سانتی متر است.

بالابان سازی محلی و متعلق به نواحی شمال غربی ایران است .

بالابان به نظر میرسد کلمه ای به زبان آذربایجانی باشد.فارسی آن را نرمه نای گفته اند.

درباره ساز بالابان برترین اساتید آموزش بالابان در کرج

آموزش بالابان در کرج

آموزشگاه موسیقی آوادیس

برای بازدید از رزومه اساتید بالابان در کرج کلیک نمایید .

تماس با ما