02634214333
لیست مطالب
آموزش-ساز-شناسی-و-تئوری-موسیقی-قسمت-دوم

آموزش ساز شناسی و تئوری موسیقی قسمت دوم

آموزش ساز شناسی و تئوری موسیقی قسمت دوم آموزش ساز شناسی و تئوری موسیقی قسمت دوم ت-امروزه علاوه بر انواع قبل، ساز های دیگر نیز ساخته شده اند.مهمترین دسته های جدید «ساز های الکترونیک» هستند. دسته بندی سازها: الف:ساز های ...