بردیا امینی در دومین جشنواره موسیقی البرز

هستی-قربانی-پناه
کسب مقام اول هستی قربانی پناه دررشته ویلنسل
نوامبر 4, 2018
مهدی-کیا-هنرجوی-آواز-پاپ-استاد-هانی-رجبی
مهدی کیا هنرجوی آواز پاپ استاد هانی رجبی
نوامبر 5, 2018
بردیا-امینی

بردیا-امینی

بردیا امینی

مرحله نهایی دومین جشنواره موسیقی البرز
17 اسفند ماه 96