02634214333

آموزش تئوری موسیقی و سازشناسی

آموزش تئوری موسیقی و سازشناسی

آموزش تئوری موسیقی و سازشناسی-

ساز وسیله ای برای بیان و اجرای موسیقی،به عبارت دیگر،هر وسیله ای که بتواند صوت موسیقی

به مفهوم اعم تولیدکند،”ساز” نامیده میشود.

تعداد ساز ها بسیار زیاد و نامحدود است،به طوری که نمیتوان بدون دسته بندی کردن آنان،

حتی ساز های مهم تر راشناخت.در این دسته بندی،ساز ها در چند رده ی مختلف قرار میگیرند:

الف:ساز هایی که تولید صوت در آنها،توسط سیم یا زه صورت میگیرد.

این دسته خود به چند دسته ی کوچک تر تقسیم میشوند.
۱-دسته ای که سیم به وسیله یکشیدن زخمه زدن،با انگشت یا با مضراب،تولید صوت می کند،مانند:

تار،گیتار و غیره (ساز هایزهی زخمه ای).
۲-دسته ای که سیم به وسیله ی کشیدن آرشه،صوتی حاصل میکند،مانند:

ویلن،کمانچه و غیره (ساز های زهی آرشه ای).
۳-دسته ای که با کوبیدن به وسیله ی چکش مانندی بر روی سیم،صوتی از آن حاصل می شود،مانند:

سنتور (ساز های زهی کوبشی).
۴-دسته ای که کوبیدن “چکش” روی سیم،به وسیله ای مکانیکی انجام میگیرد،مانند :

پیانو (ساز های زهی شستی دار).

ب:سازهایی که صوت در آنها،در نتیجه ی دمیدن هوا حاصل می شود،

این دسته نیز به نوبه ی خود به چند دسته ی کوچک تر تقسیم میشود:
۱-دسته از ساز ها که از جنس چوب (یا آبنوس) ساخته شده اند.مانند:

فلوت،کلارینت (قره نی) و غیره (ساز های بادی چوبی).
۲-دسته از ساز ها که از جنس مس،برنج یا حتی نقره ساخته شده اند،مانند:

ترومپت،ترومبون و غیره(ساز های بادی برنجی).
۳-دسته ای از ساز ها که،مانند پیانو،دارای شستی هستند .

حصول صوت یا دمش هوا به وسیله ای مکانیکی یا الکتریکی انجام میگیرد.

مانند ارگ،اکوردیون و غیره (ساز های شستی دار بادی).

پ:سازهایی که صوت در آنها در نتیجه ی کوبیدن حاصل می شود.

تعداد و انواع این ساز ها بسیار زیاد است و به طور کلی همه را جزو (ساز های ضربی) به حساب می آورند.

از انواع آن عبارتند از:
۱-دسته ای که بر روی آنها پوست کشیده شده و با دست یا چوب،بر آن میکوبند،مانند:

تیمپانی،نقاره،دایره و غیره.
۲-دسته ای که بر هر دو سطح بالایی و پایینی پوست کشیده و خود ساز را به شکل استوانه ساخته اند.

با دست یا چوب به یک یا هر دو طرف میکوبند،مانند:دهل،طبل بزرگ نظامی،طبل کوچک و غیره.
۳-دسته ای چند،که ساز در اساس از دو تکه چوب یا فلز ساخته شده و هر دو به هم کوبیده میشود،مانند:

سنج،قاشقک و غیره.
۴-و بلآخره دسته ای که به وسیله ی کوبیدن چکش بر روی تیغه های فلزی زنگوله و

غیره اصواتی مخصوص و زنگواره حاصل میشود.

سازشناسی

برای آموزش و فراگیری بیشتر

آموزشگاه موسیقی در کرج – آوادیس

تماس با ما:

  • ۰۲۶۳۴۴۸۳۶۳۷
  • ۰۹۱۰۲۶۲۶۱۳۵
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *