آموزش-گیتار-در-کرج
آموزش گیتار در کرج
نوامبر 18, 2017
آموزش-ساز-فلوت-کلیددار-در-کرج
آموزش ساز فلوت کلیددار در کرج
نوامبر 23, 2017
بهترین-آموزشگاه-گیتار-در-کرج-و-جهانشهر

بهترین-آموزشگاه-گیتار-در-کرج-و-جهانشهر

محمد-صادق-فرزانه-آموزش-کنترباس-گیتار-گیتار-بیس-گیتار-الکتریک (2)

محمد صادق فرزانه آموزش ساز گیتار

امیر-احمدی-اموزش-گیتار-وگینار-الکتریک

امیر احمدی آموزش ساز گیتار

آموزش تخصصی و تکنیکی ساز گیتار در کرج

وضعیت نشستن و گرفتن ساز گیتار باید چگونه باشد؟

تنها از طریق حالت متوازن و راحت نشستن و گرفتن گیتار می توان

تکنیک پایه و اساسی تولید صدا را به پختگی رساند

بازوها، دست ها و انگشتان هنگامی بازدهی و کارایی خوب خواهند داشت

که در شکل استواری حمایت شوند و این جز از طریق وضعیت راحت نشستن

و دوری از هرگونه انقباض غیر ضروری بدست نمی آید.

دست راست نیز در برقراری پایه مستحکم و استوار برای انجام حرکت های پیچیده

و دقیق دست و انگشتان با دقت فاصله ای یک متر یا کمتر است.

آموزش تخصصی و تکنیکی ساز گیتار در کرج

حرکت انگشتان :

مایلم به تفاوت دو واژه ی زخمه زدن و ضربه زدن اشاره کنم و تعریف های خود را از این دو حرکت ارائه دهم.

زخمه زدن عملی است که در ان انگشت  ابتدا روی سیم قرار می گیرد

همانجا لحظه ای می ماند سپس سیم را می کشد و رها می شود

که این خود مستلزم سه حرکت مجزا است : فرود ،مکث و صعود

به این ترتیب انگشت جلو می رود ،متوقف میشود

و بعد به وضعیت اولیه برمیگردد.

چنین وضعیتی به ظاهر دشوار است و حتی اصل اول فیزیولوژیک را که سادگی حرکت ها بود نقض میکند.

از سوی دیگرضربه زدن عملی است که منشاء فیزیولوژیک داشته

و در ارتباط با طنین و رنگ صدا است .

ضربه زدن به سیم یعنی این که انگشت حرکت خود را از فاصله ای مقدم بر سیم شروع کند

سپس شتاب گرفته و در یک لحظه به سیم ضربه بزند و دنباله ی ضربه در همان جهت اغازین ادامه یابد.

آموزش ساز گیتار در کرج

آموزشگاه موسیقی در جهانشهر کرج

آموزش تخصصی ساز گیتار در کرج

آموزش سازهای زهی در کرج آموزشگاه موسیقی آوادیس

تماس با آموزشگاه موسیقی آوادیس