ارکستر ایرانی به سرپرستی استاد حمیدرضا جوان

ارکستر ملی آموزشگاه آوادیس کرج
ارکستر ملی آوادیس به سرپرستی امین صادقیان
آگوست 23, 2018
گروه پاپ آوادیس به سرپرستی استاد محمد صادق فرزانه
گروه پاپ آوادیس به سرپرستی استاد محمد صادق فرزانه
آگوست 24, 2018
ارکستر ایرانی به سرپرستی استاد حمیدرضا جوان

ارکستر ایرانی به سرپرستی استاد حمیدرضا جوان

ارکستر ایرانی آوادیس به سرپرستی حمید رضا جوان:

خواننده: علی امیری
همخوان: سمییرا نوری،مریم علیزاده،مرضیه کاوندی
تار: علی میر احمدی،معصومه معدنی پور،حسین امینی،شروین قربانی،محمد حسین قاسمیپور
بم تار: سیاوش عسگری
سنتور: آرمین داوودی
نی: سعید ملکی
کمانچه: قدرت نظری،سینا سراجی
سه تار: سحر ناز جلیلیان،شایان قربانی پناه،سینا قاسمی،رامین مهری
تمبک: ملیکا دهقانی
دف: هیراد رسولی
قطعات:
تصنیف هزاردستان(آهنگساز امیر جاهد)،تکنوازی سنتور هفت ضربی چهارگاه(حسین علیزاده)،تار و تنیک تصنیف سفرکرده(علی تجویدی)