ارکستر گیتار کلاسیک به سرپرستی امیر احمدی

ارکستر کلاسیک آوادیس
ارکستر کلاسیک آوادیس به سرپرستی کیوان دباغی
آگوست 22, 2018
گروه کوبه ای آوادیس
گروه کوبه ای آوادیس به سرپرستی مرتضی مومنیان
آگوست 22, 2018
ارکستر گیتار کلاسیک

ارکستر گیتار کلاسیک

ارکستر گیتار کلاسیک به سرپرستی امیر احمدی:

گیتار 1 :

کسری بردبار - سحر حسینی

گیتار 2 :

آرین هوشیار - حنا شاهی -آرین سلماسی

گیتار 3 :

پدرام فرجود - علیرضا خرم

گیتار 4:

آیدا مصباح - روشنک شادمهری

آموزشگاه موسیقی آوادیس کرج