گروه پاپ آوادیس به سرپرستی استاد محمد صادق فرزانه
گروه پاپ آوادیس به سرپرستی استاد محمد صادق فرزانه
آگوست 24, 2018
بهترین-آموزشگاه-موسیقی-در-کرج-آموزشگاه-آوادیس-هنرمندان
بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج
سپتامبر 2, 2018
موسیقی-آموزش-کرج-آوادیس

موسیقی-آموزش-کرج-آوادیس


تکنوازی پیانو توسط هنرجویان استاد مالک عدل:

اجرای 15 تیرماه 97 آموزشگاه موسیقی آوادیس:

تکنوازی پیانو توسط درسا شهبازی
تکنوازی پیانو توسط پارسا رابطی
تکنوازی پیانو توسط امین جمالی
تکنوازی پیانو توسط غزل رنجبر
تکنوازی پیانو توسط آریا طاهرخانی
نوازندگی پیانو و ویولن توسط نگار ناجی و نرگس ناجی