درباره-ساز-بالابان-برترین-اساتید-آموزش-بالابان-در-کرج
درباره ساز بالابان برترین اساتید آموزش بالابان در کرج
جولای 13, 2017
درباره-ساز-نقاره-برترین-اساتید-آموزش-نقاره-در-کرج
درباره ساز نقاره برترین اساتید آموزش نقاره در کرج
جولای 13, 2017
اموزش-ساز-دایره-در-کرج

اموزش-ساز-دایره-در-کرج

درباره ساز دایره برترین اساتید آموزش دایره در کرج

 دایره سازی چنبر گونه است ولی قطر و کمه آن کوچکتر

وتکنیک نوازندگی آن متفاوت از تکنیک نوازندگی دف است.   

این ساز متشکل است از حلقه ای چوبی به عرض 5 تا 7 و قطر دایره ای از 25 تا 40 سانتیمتر

که بر یکی از سطوح جنبی دایره ای شکل آن پوست کشیده شده

و در جدار داخلی ساز چهل حلقه فلزی کوچک به فواصل مساوی اویزان شده است

در یکی از نقاط جدار چوبی سوراخی است

که نوازنده انگشت شست دست راست را درآن داخل میکند

و به این وسیله ساز را نگه میدارد.

و با بقیه انگشتان هردو دست بر پوست میکوبد

و در عین حال ساز را کمی سریع حرکت میدهد

تا حلقه دهای کوچک داخلی همراه با صدای کوبیدن انگشتان صوتی زنگ وار نیز حاصل کنند.

هیچ یک از اصوات ساز حائز ارتفاع معین نیستند.

این ساز بیشتر شهری است تا محلی.

دایره غیر از ایران در کشورهایی همچون

افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و نواحی اویغورنشین چین رواج دارد.

درباره ساز دایره برترین اساتید آموزش دایره در کرج

آموزش دایره در کرج

آموزشگاه موسیقی آوادیس

برای بازدید از رزومه اساتید دایره در کرج کلیک نمایید .

تماس با ما