درباره-ساز-فاگوت-برترین-اساتید-آموزش-فاگوت-در-کرج
درباره ساز فاگوت برترین اساتید آموزش فاگوت در کرج
جولای 16, 2017
درباره-ساز-ساکسوفون-برترین-اساتید-آموزش-ساکسوفون-در-کرج
درباره ساز ساکسوفون برترین اساتید آموزش ساکسوفون در کرج
جولای 17, 2017
درباره-ساز-کنترفاگوت-برترین-اساتید-در-کرج

درباره-ساز-کنترفاگوت-برترین-اساتید-در-کرج

درباره ساز کنترفاگوت برترین اساتید در کرج

درباره ساز کنترفاگوت برترین اساتید در کرج:

کنتر فاگوت (کنترباسون) بم ترین گستره ی صوتی در ساز های بادی چوبی

و ارکستر (دوره رمانتیک به بعد) را دارد و یک اکتاو بم تر از فاگوت صدا می دهد.

نت این ساز را با کلید فا خط چهارم می نویسند

و صدای حاصل آن یک اکتاو بم تر از نت نوشته شده خواهد بود.

گستره ی صوتی کنترفاگوت حدود سه اکتاو است

طول لوله کمی کمتر از پنج متر است دوبار انکسار یافته

و سبب شده ساز بشکل سه لوله کنار هم دراید.

کنترفاگوت جز سازهای انتقالی است.

درباره ساز کنترفاگوت برترین اساتید آموزش کنترفاگوت در کرج

آموزش کنترفاگوت در کرج

آموزشگاه موسیقی آوادیس

برای بازدید از رزومه اساتید کنترفاگوت در کرج کلیک نمایید .

تماس با ما