درباره-ساز-نقاره-برترین-اساتید-آموزش-نقاره-در-کرج
درباره ساز نقاره برترین اساتید آموزش نقاره در کرج
جولای 13, 2017
درباره-ساز-ویولن-برترین-اساتید-آموزش-ویولن-در-کرج
درباره ساز ویولن برترین اساتید آموزش ویولن در کرج
جولای 13, 2017
درباره-ساز-گورگه-برترین-اساتید-آموزش-گورگه-در-کرج

درباره-ساز-گورگه-برترین-اساتید-آموزش-گورگه-در-کرج

درباره سازگورگه برترین اساتید آموزش گورگه در کرج

شکل خارجی ساز شبیه به سطل یا گلدان و از جنس فلز است. 

روی آن را پوست کشیده اند و در نوع شهری شده ساز،

آن را بر روی سه پایه محکم کرده اند . ته «گلدان » بسته است .

گورگه را با دو چوب می نوازد.

این ساز اگر چه سازی محلی است ، اما اساسا فاقد شهرتی مانند «دهل» است .

درباره ساز گورگه برترین اساتید آموزش گورگه در کرج

آموزش گورگه در کرج

آموزشگاه موسیقی آوادیس

برای بازدید از رزومه اساتید گورگه در کرج کلیک نمایید .

تماس با ما